LatviesurussianEnglish

 
 

News

Transtaukskābes pārtikā - noteikto ierobežojumu stāšanās spēkā un atbilstības pārbaudes

Pēc 2018. gada 1. jūnija vairs nedrīkstēs realizēt pārtikas produktus, kuros transtaukskābju daudzums pārsniedz limitus, kas ir norādīti Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 301 “Noteikumi par maksimāli pieļaujamo transtaukskābju daudzumu pārtikas produktos”.
Šī norma attiecas gan uz Latvijā ražotiem, gan uz importētiem pārtikas produktiem.
 
Ja Jūsu rīcībā vēl nav dati par transtaukskābju daudzumu Jūsu uzņēmumā  ražotos vai realizētos produktos, Latvijas sertifikācijas centra laboratorijā ir iespējams to pārbaudīt.
 
Viena parauga testēšanas cena (kopā ar rezultātu noformēšanu) - 45,0 EUR bez PVN.
Parauga lielums – ne mazāk kā 200 g.
 Testēšanas ilgums – 2-3 darba dienas.
Papildus informācija: tālr. 67217837, 27861820, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Par citiem Latvijas sertifikācijas centra pakalpojumiem lūdzam skatīt mājas lapā www.latsert.lv vai zvanīt 67217817,  29203180

 
Laipni lūgti pievienoties mūsu klientu pulkam, 
kas patreiz ir vairāk kā 1000 uzņēmumi vairāk nekā 10 pasaules valstīs.
 

Hroma VI noteikšana dabīgās ādas izstrādājumos, kas nonāk saskarē ar cilvēka ādu

Lai mazinātu riskus patērētāju veselībai , REACH regula ir papildināta ar  ierobežojumiem attiecībā uz Hroma VI savienojumu saturu ādas izstrādājumos un izstrādājumiem ar ādas detaļām , kurus lieto patērētāji vai darba ņēmēji, un kuri parastos un paredzamos lietošanas apstākļos var nonākt saskarē ar ādu. Hroma VI savienojumi, saskarē ar cilvēka ādu, rada risku veselībai – var izraisīt sensibilizāciju un alerģisku reakciju. Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 (REACH)  XVII pielikuma papildinājumu hroma VI koncentrācija ādas komponentos nedrīkst pārsniegt 3 mg/kg (0,0003 %masas).

Ādas izstrādājumi, tostarp apavi, cimdi, pulksteņu siksniņas, bižutērija un aksesuāri , kuros ir konstatēta paaugstināta Hroma VI koncentrācija tiek izņemti no tirgus, par tiem Eiropas ātrās paziņošanas sistēmā nepārtikas precēm – RAPEX attiecīgo ES valstu tirgus uzraudzības institūcijas ziņo citām dalībvalstīm .

Lai palīdzētu uzņēmējiem  pārliecināties, ka tirgū piedāvātajos ādas izstrādājumos nav pārsniegtas noteiktās normas,  LATSERT laboratorijā ir iespējams pasūtīt  hroma VI testēšanu. Vēršam uzmanību, ka reglamentētās normas hroma VI savienojumu koncentrācijai  ir spēkā no 2015.gada 01.maija, un attiecas arī uz lietotiem ādas izstrādājumiem. 

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam  sazināties par tālruni: 67217837  vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Testi ar pārtikas aizstājēju D2 - augu eļļu

No  2016.gada 01.janvāra iepakojuma materiālu atbilstības deklarēšanai atļauti būs tikai Regulā 10/2011 uzskaitītie pārtikas aizstājēji A, B, C, D1, D2

LATSERT laboratorija , izmantojot akreditētas testēšanas metodes,  piedāvā kopējās polimēra materiāliem kopējās migrācijas pārbaudes ar visiem uzskaitītajiem pārtikas aizstājējiem, tostarp, kopējās migrācijas pārbaudes ar pārtikas aizstājēju D2- augu eļļu. Šī pārbaude ir īpaši svarīga, ja materiāls ir paredzēts saskarei ar taukus saturošiem produktiem. Latvijā pagaidām šo testu ir iespējams  veikt  vienīgi  Latsert laboratorijā.  Papildus  LATSERT laboratorija izpilda Regulas 10/2011 II pielikumā reglamentēto metālu (bārija, kobalta, vara, dzelzs, litija, mangāna, cinka) un pirmējo aromātisko amīnu specifiskās migrācijas testus, kā arī formaldehīda, akrilamīda, melamīna, stirola, ftalātu , kā arī citu reglamentēto  savienojumu specifiskās migrācijas pārbaudes.
Pārdodot produkciju ES tirgū, iepakojuma materiālu ražotāji ar testu palīdzību  pamatoti  var pierādīt  materiālu atbilstību Regulas 10/2011 pasībām, un iekļaut visus nepieciešamos datus Atbilstības deklarācijā.

Papildus informācijas saņemšanai un pasūtījuma noformēšanai, lūdzam  sazināties par tālruni: 67217837  vai e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Fasētu preču statistiskā kontrole

LATSERT ir uzsācis sniegt palīdzību fasēto preču statistiskās kontroles veikšanā pārtikas produktu ražotājiem un importētājiem (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.1278 (12.11.2013) “Metroloģiskās prasības fasētajām precēm un to metroloģiskās kontroles kārtība” 17.3. punktu). Vairāk informācijas skatīt šeit.

Jaunas ES prasības metāla izstrādājumiem

LATSERT sāk piedāvāt Baltijā unikālu pakalpojumu – kontaktam ar pārtiku paredzēto metāla trauku un izstrādājumu testēšanu atbilstoši jaunajām Eiropas Savienības normām šajā jomā.

Eiropas Padome 2013.gadā ir publicējusi rezolūciju (Council of Europe Resolution CM/Res(2013)9) un vadlīnijas (Metals and alloys used in food contact materials and articles. A practical guide for manufacturers and regulators), kas nosaka nekaitīguma radītājus kontaktam ar pārtiku paredzētiem izstrādājumiem no metāla un dažādiem sakausējumiem - 21 toksiska elementa migrācijas normas.

Izstrādājumiem no metāla ir noteiktas migrācijas normas sekojošiem elementiem: Ag, Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Sn, V, Zn, As, Ba, TI, Be, Cd, Hg, Pb, Sb.

Papildus testēšanai var saņemt apliecinājuma dokumentus par par testēto paraugu atbilstību - atzinumus, slēdzienus, kā arī veikt sertifikāciju.

Kontakti papildus informācijas saņemšanai vai pakalpojuma pieteikšanai: tālr. +371 67217837, e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.